Bij wie moet je zijn?

 • Voor vragen over jouw schoolboeken ga je naar mevrouw Noteboom.
 • Voor absentieregistratie ga je naar mevrouw Noteboom.
 • Moet je je melden omdat je verzuimd hebt of omdat je te laat komt? Bij mevrouw Noteboom.
 • Moeten er gegevens gewijzigd of heb je vragen over de ouderbijdrage dan ga je naar de 
  dames van de administratie.
 • Problemen met je kluisje? Ga naar de conciërge.
 • Voor allerlei vragen of hulp is jouw mentor jouw eerste aanspreekpersoon.
 • Vragen over je studie/lesuren of andere studieproblemen voor de onderbouw: de heer M. Martha.
 • Vragen over je studie/lesuren of andere studieproblemen voor de bovenbouw: de heer G. Zuidgeest.
 • Hulp bij het kiezen van je vervolgopleiding krijg je bij de decaan Dhr. T. de Vette.
 • Vragen over examens stel je aan meneer Meijer.
 • Teamleider: de heer H. van Daalen
 • Locatieleider: de heer H. el Arrag